hits counter Classic Drucker: Essential Wisdom of Peter Drucker from the Pages of Harvard Business Review - Ebook PDF Online
Hot Best Seller

Classic Drucker: Essential Wisdom of Peter Drucker from the Pages of Harvard Business Review

Availability: Ready to download

For nearly half a century, Peter Drucker inspired and educated managers—and powerfully shaped the nature of business—with his landmark articles in Harvard Business Review. Here, framed by a thoughtful introduction from "HBR" editor Thomas A. Stewart, is a priceless collection of Drucker's most significant work. Through his unique lens, Drucker traces the evolution of the g For nearly half a century, Peter Drucker inspired and educated managers—and powerfully shaped the nature of business—with his landmark articles in Harvard Business Review. Here, framed by a thoughtful introduction from "HBR" editor Thomas A. Stewart, is a priceless collection of Drucker's most significant work. Through his unique lens, Drucker traces the evolution of the great shifts in organizations and the role of managers in the ongoing effort to balance change with continuity. He paints a clear, comprehensive picture of management thinking and practice—as it was and as it will be. Revealing a celebrated thinker at his best, Classic Drucker offers a wealth of insights and practical guidelines for managers seeking to address today's thorniest organizational challenges.For example, you'll find selections on how to enhance your company's innovative prowess, make effective decisions, raise knowledge workers' productivity, remain engaged and productive during a long work life, know when the assumptions on which your business was founded must change, and get the data you need to execute your company's competitive strategy. Doing what's right for your company will always be challenging. But thanks to the clear focus, broad vision, and practical wisdom of Peter Drucker, the task is now a little less daunting.


Compare

For nearly half a century, Peter Drucker inspired and educated managers—and powerfully shaped the nature of business—with his landmark articles in Harvard Business Review. Here, framed by a thoughtful introduction from "HBR" editor Thomas A. Stewart, is a priceless collection of Drucker's most significant work. Through his unique lens, Drucker traces the evolution of the g For nearly half a century, Peter Drucker inspired and educated managers—and powerfully shaped the nature of business—with his landmark articles in Harvard Business Review. Here, framed by a thoughtful introduction from "HBR" editor Thomas A. Stewart, is a priceless collection of Drucker's most significant work. Through his unique lens, Drucker traces the evolution of the great shifts in organizations and the role of managers in the ongoing effort to balance change with continuity. He paints a clear, comprehensive picture of management thinking and practice—as it was and as it will be. Revealing a celebrated thinker at his best, Classic Drucker offers a wealth of insights and practical guidelines for managers seeking to address today's thorniest organizational challenges.For example, you'll find selections on how to enhance your company's innovative prowess, make effective decisions, raise knowledge workers' productivity, remain engaged and productive during a long work life, know when the assumptions on which your business was founded must change, and get the data you need to execute your company's competitive strategy. Doing what's right for your company will always be challenging. But thanks to the clear focus, broad vision, and practical wisdom of Peter Drucker, the task is now a little less daunting.

30 review for Classic Drucker: Essential Wisdom of Peter Drucker from the Pages of Harvard Business Review

 1. 4 out of 5

  Ha Chi

  Chưa từng nghe tới Drucker cho tới khi bắt đầu search những thông tin về quản trị. Hầu hết các kết quả tìm kiếm đều có tên ông. Ông nổi tiếng với nhưng tư duy và cách nhìn logic, phù hợp với mọi thời đại. Cuốn sách 343 trang viết về nhựng nguyên tắc, những quy luật trong quản trị, cả con người và doanh nghiệp. Một chút khô khan nhưng thật sự rất thuyết phục. Ông đã viết từ rất lâu, nhưng những nguyên tắc đó lại rất phù hợp với thực tại. Chương 1: Những nguyên lý quản trị bản thân của nhà quản trị M Chưa từng nghe tới Drucker cho tới khi bắt đầu search những thông tin về quản trị. Hầu hết các kết quả tìm kiếm đều có tên ông. Ông nổi tiếng với nhưng tư duy và cách nhìn logic, phù hợp với mọi thời đại. Cuốn sách 343 trang viết về nhựng nguyên tắc, những quy luật trong quản trị, cả con người và doanh nghiệp. Một chút khô khan nhưng thật sự rất thuyết phục. Ông đã viết từ rất lâu, nhưng những nguyên tắc đó lại rất phù hợp với thực tại. Chương 1: Những nguyên lý quản trị bản thân của nhà quản trị Mỗi người cần hiểu về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu của mình; cách thức mình thực hiện công việc một cách hiệu quả; hệ giá trị của bản thân; lĩnh vực cống hiến hiệu quả. "ĐỪNG CỐ GẮNG NHẬN NHỮNG CÔNG VIỆC MÀ BẠN KHÔNG THỂ LÀM TỐT NHẤT" Chương 2: Học thuyết kinh doanh Những lý thuyết cơ bản để xây dựng, duy trì và phát triển một doanh nghiệp, những nguyên tắc phòng ngừa và phát triển cho doanh nghiệp. "MỘT CĂN BỆNH THOÁI HÓA KHÔNG THỂ ĐƯỢC CHỮA KHỎI BẲNG SỰ CHẦN CHỪ. NÓ ĐÒI HỎI NHỮNG HÀNH ĐỘNG QUYẾT ĐOÁN" Chương 3: Quyết định một cách hiệu quả Lý thuyết về cách ra quyết định, các trình tự để có một quyết định hiệu quả. "CỐ GẮNG TÌM RA NHỮNG YẾU TỐ ỔN ĐỊNH CỦA TÌNH HUỐNG, SUY NGHĨ TÌM HIỂ CHIẾN LƯỢC VÀ NHỮNG GIẢI PHAP2 TỔNG THỂ CHỨ KHÔNG CỐ GẮNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ" Chương 4: Họ không chỉ là nhân viên, họ là con người Cách quản lý và phát huy năng lực những người làm việc chung trong doanh nghiệp, trong tổ chức. "VẤN ĐỀ MẤU CHỐT LÀ NHẬN RA TIỀM NĂNG CỦA MỖI THÀNH VIÊN VÀ TÌM CÁCH PHÁT TRIỂN HỌ" Chương 5: Làm thế nào để ra quyết định về con người Các trình tự ra quyết định và các rủi ro có thể gặp phải ở những quyết định đó. "ĐỪNG ĐỂ TÂM ĐẾN ĐIỄM YẾU CÁ NHÂN, TRƯỚC HẾT HÃY CHO TÔI BIẾT HỌ CÓ THỂ LẢM GÌ?" Chương 6: Quy tắc đổi mới Những dấu hiệu và quy luật cần cho những đổi mới trong doanh nghiệp. Đổi mới đòi hỏi làm việc chăm chỉ, có trọng tâm và mục đích. "NẾU MỘT ĐỔI MỚI KHÔNG NHẮM ĐẾN VỊ TRÍ DẪN ĐẦU NGAY TỪ LÚC ĐẦU, CÓ LẼ ĐỔI MỚI ĐÓ CHƯA ĐỦ MỚI" Chương 7: Quản trị theo hướng hiệu quả Hạn chế chi phí, giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu suất....Các bước và thuyết để thực hiện những điều đó. "NHU CẦU CỦA NHỮNG LĨNH VỰC CÓ NHIỀU HỨA HẸN NHẤT CẦN PHẢI ĐƯỢC ĐÁP ỨNG TRƯỚC TIÊN VỚI KHẢ NĂNG CAO NHẤT" Chương 8: Thông tin các nhà quản trị thật sự cần Những thông tin về tài chính, con người, hoạt động... của doanh nghiệp và cách nắm bắt những thông tin đó. Chương 9: Nhà quản trị hiệu quả Các hành động và tư duy mà mỗi nhà quản trị hiệu quả cần có, cụ thể như trong giao tiếp, cách điều hành các cuộc họp... "HIỆU QUẢ LÀ SỰ RÈN LUYỆN. VÀ NHƯ MỌI NGUYÊN TẮC KHÁC, HIỆU QUẢ CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC VÀ CHÚNG TA PHẢI BỎ CÔNG SỨC RA MỜI THỤ ĐẮC ĐƯỢC" Chương 10: Sự ra đời của tổ chức mới Chương 11: Xã hội mới - xã hội của các tổ chức Mục đích chung nhất của mọi tổ chức là hợp nhất các kiến thức chuyên môn vào một nhiệm vụ chung. Chương 12: Các thách thức mới về năng suất Mọi doanh nghiệp đều cần gia tăng năng suất công việc, và chương này nói về những nền tản đó. "LỢI ÍCH LỚN NHẤT CỦA ĐÀO TẠO, KHÔNG PHẢI TỪ VIỆC HỌC NHỮNG ĐIỀU MỚI MÀ TỚI TỪ VIỆC LÀM TỐT HƠN NHỮNG THỨ TA ĐÃ LÀM TỐT" Chương 13: Doanh nghiệp học được gì từ các NGOs Chương 14: QUẢN TRỊ VÀ CÔNG VIỆC CỦA CẢ THẾ GIỚI

 2. 4 out of 5

  Anton Shayakhov

  М Н Е Э Т О Н Е П О Н Р А В И Л О С Ь

 3. 5 out of 5

  Ramananda P.

  Terjemahan bahasa Indonesia kurang bagus.

 4. 5 out of 5

  Mike Phung

  Quite dry but good stuff, there are something you need to just get involved and verify it by your self so in this case, the book is more useful for you. I rated with three because read through the book without to make any big note like i always do, this bol for sure need to be read again and again! I‘m confident that i will have better rate in the next time! I‘m starting to read another books of Peter now, but from what i‘ve read so far, his book is one of the best!

 5. 4 out of 5

  Varun Mittal

  Peter Drucker sieves out pure business insights relevant even 2 decades from the date of his writings. The writing style is pretty dry so it may be a good practice for the reader to summarise understanding / key takeaways from each section. Given my stage of life and career, I consider only part 1 of this book as my focus.

 6. 4 out of 5

  Mikhail

  This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here. Формат: Аудиокнига Язык: Русский То ли я сильно загружен на работе и в целом устал, то-ли все таки книга не настолько интересна. Но вынужден признать, что она как-то прошла мимо. Из того, что осталось осадком в голове - "корабли вдов" (менеджерские позиции на которых горят). В остальном полезного не очень много вынес. К перечтению - думаю нет. Формат: Аудиокнига Язык: Русский То ли я сильно загружен на работе и в целом устал, то-ли все таки книга не настолько интересна. Но вынужден признать, что она как-то прошла мимо. Из того, что осталось осадком в голове - "корабли вдов" (менеджерские позиции на которых горят). В остальном полезного не очень много вынес. К перечтению - думаю нет.

 7. 5 out of 5

  kristyo widarto

  buku yang tidak sesuai apa yg aku harapkan. seorang profesor biasanya keras kepala. seseorang terpelajar biasanya dalam lingkungan kerja tidak dapat bersosialisasi dan selebihnya hanya menceritakan tentang sejarah manajemen.

 8. 4 out of 5

  Bhavya

  3.5 stars

 9. 4 out of 5

  Phan Minh

  Bậc thầy về quản trị

 10. 4 out of 5

  Hoang Dang

  A must read for executive

 11. 4 out of 5

  Aaron

  Never read any Ducker before this; I was pleasantly surprised how accessible his writing was. Even more impressive was how well he saw the coming changes in business when he was writing many of these articles in the 80's and early 90's. I am predisposed to believe that his focus on human resources and managing people can and should be a business's and managers main focus. He predicted that wages would become less important to knowledge workers; instead, it would be a company's mission or the com Never read any Ducker before this; I was pleasantly surprised how accessible his writing was. Even more impressive was how well he saw the coming changes in business when he was writing many of these articles in the 80's and early 90's. I am predisposed to believe that his focus on human resources and managing people can and should be a business's and managers main focus. He predicted that wages would become less important to knowledge workers; instead, it would be a company's mission or the community interests it supported that would help attract talent. I dog-eared a lot in this book, as there were may tidbits of wisdom that I would like to revisit. I definitely want to go back and read some of his other books now knowing the quality of his writing.

 12. 5 out of 5

  Sanjay Sharma

  The knowledge to manage oneself and the work in the organizations, that he shared more than half a century ago, is still relevant in today's technology driven world. He has very clearly emphasized what needs to be done and what may not be done at all and when to change the way we work and manage. In his words "We will have to place ourselves where we can make the greatest contribution". He has touched upon managers' and executives responsibilities in great detail. I would recommend that this book i The knowledge to manage oneself and the work in the organizations, that he shared more than half a century ago, is still relevant in today's technology driven world. He has very clearly emphasized what needs to be done and what may not be done at all and when to change the way we work and manage. In his words "We will have to place ourselves where we can make the greatest contribution". He has touched upon managers' and executives responsibilities in great detail. I would recommend that this book is a must read for all professionals at all levels.

 13. 5 out of 5

  Charlie Sanjaya

  What I like the most from this book is how it covered articles from as old as 1970s until 2000s but the content is still relevant now. while some of the examples and case studies come from the past, but the essence and the core lesson from those is being captured really well that we are still able to learn from them anyway. I really enjoy reading about how corporate changes its operation and how information system changes how management works also as we know it. This book is a must-have-book for What I like the most from this book is how it covered articles from as old as 1970s until 2000s but the content is still relevant now. while some of the examples and case studies come from the past, but the essence and the core lesson from those is being captured really well that we are still able to learn from them anyway. I really enjoy reading about how corporate changes its operation and how information system changes how management works also as we know it. This book is a must-have-book for you all managers and future managers out there.

 14. 5 out of 5

  TarasProkopyuk

  Питер Друкер один из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века. В данной книге собраны лучшие 14 из 38 статей автора, которые увидели мир в популярном издании Harvard Business Review. Собранные статьи можно смело отнести к тем на которых стоит современный менеджмент. Данную книгу рекомендую к прочтению, для того чтобы понять всю ценность и важность, которую принёс в мир менеджмента Питер Друкер в своих 39 книгах за свою длинную жизнь с 1909 по 2005 (почти 96 лет).

 15. 5 out of 5

  Ryan Giffen

  A required text for my Supervisory and Leadership students. This book provides 15 of the best articles ever published by Drucker in the Harvard Business Review. His forethought perspective of Managers responsibility, and the executive world truly sheds light for those interested in becoming or sharpening their skills as a manager/leader.

 16. 4 out of 5

  Linh Do

  This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here. Bản dịch tiếng Việt “Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại” Phần 1: Quản trị bản thân Xác định thế mạnh để đưa thế mạnh đó từ khá lên giỏi, không lãng phí thời gian để làm việc từ kém lên trung binh Bạn thích đọc hay nghe - chọn cách học phù hợp Hệ giá trị của bạn là gì? Tìm nơi có hệ giá trị giống hoặc gần giống để làm việc

 17. 5 out of 5

  Ismael

  Lots of good tips about Managers and Management. The last 2 chapters were a bit less interesting (personal opinion), but otherwise, this book should be kept on every's Managers/Execs desk's for frequent review. Lots of good tips about Managers and Management. The last 2 chapters were a bit less interesting (personal opinion), but otherwise, this book should be kept on every's Managers/Execs desk's for frequent review.

 18. 4 out of 5

  Gunjan Gupta

  Though book is old but there are few general things Drucker talks about which are still relevant and important. He defines what is effective decision and how to take an effective decision. Though this book gets boring many a times but still should be read once.

 19. 5 out of 5

  Arie K.

  Haven't read it yet, still untouchable in the bookshelves. Haven't read it yet, still untouchable in the bookshelves.

 20. 4 out of 5

  Erliansyah Nasution

  Management by objective works - if you know the objectives. Ninety percent of the time you don't. Management by objective works - if you know the objectives. Ninety percent of the time you don't.

 21. 5 out of 5

  Satheesh Gandhimurthy

  I like the first chapter about 'Career Management' - It is one of a kind. I didn't read the other chapters. I like the first chapter about 'Career Management' - It is one of a kind. I didn't read the other chapters.

 22. 5 out of 5

  Lori Grant

  A must-read book by Peter Drucker on management for knowledge workers, managers, executives, and entrepreneurs.

 23. 4 out of 5

  Amr Assaad

 24. 5 out of 5

  Anita

 25. 5 out of 5

  Alan

 26. 5 out of 5

  Rahul Chowdhury

 27. 5 out of 5

  Maharini Arismawati

 28. 4 out of 5

  Andrei Roncea

 29. 4 out of 5

  Murat

 30. 5 out of 5

  Katie

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.