hits counter The Necklace and Other Short Stories - Ebook PDF Online
Hot Best Seller

The Necklace and Other Short Stories

Availability: Ready to download

The French author Guy de Maupassant (1850-1893) was a master of the short story, creating detailed character studies and brief but moving dramas well suited to the genre. The nine stories in this collection provide a vivid portrait gallery of his typical subjects — from simple peasants and prostitutes to soldiers, government clerks, and provincial bourgeois. Brilliantly nat The French author Guy de Maupassant (1850-1893) was a master of the short story, creating detailed character studies and brief but moving dramas well suited to the genre. The nine stories in this collection provide a vivid portrait gallery of his typical subjects — from simple peasants and prostitutes to soldiers, government clerks, and provincial bourgeois. Brilliantly naturalistic, these short works also reveal Maupassant's ability to observe the innumerable details of everyday life and reproduce them artfully and accurately, often with a caustic sense of humor. His literary talents are amply displayed in this volume, which includes the memorable tale "Ball-of-Fat," regarded by many as technically one of the finest short stories ever written. Ball-of-Fat (Boule de Suif) The Necklace A Piece of String Mme. Tellier's Establishment Mademoiselle Fifi Miss Harriet A Way to Wealth My Uncle Jules The Horla


Compare

The French author Guy de Maupassant (1850-1893) was a master of the short story, creating detailed character studies and brief but moving dramas well suited to the genre. The nine stories in this collection provide a vivid portrait gallery of his typical subjects — from simple peasants and prostitutes to soldiers, government clerks, and provincial bourgeois. Brilliantly nat The French author Guy de Maupassant (1850-1893) was a master of the short story, creating detailed character studies and brief but moving dramas well suited to the genre. The nine stories in this collection provide a vivid portrait gallery of his typical subjects — from simple peasants and prostitutes to soldiers, government clerks, and provincial bourgeois. Brilliantly naturalistic, these short works also reveal Maupassant's ability to observe the innumerable details of everyday life and reproduce them artfully and accurately, often with a caustic sense of humor. His literary talents are amply displayed in this volume, which includes the memorable tale "Ball-of-Fat," regarded by many as technically one of the finest short stories ever written. Ball-of-Fat (Boule de Suif) The Necklace A Piece of String Mme. Tellier's Establishment Mademoiselle Fifi Miss Harriet A Way to Wealth My Uncle Jules The Horla

30 review for The Necklace and Other Short Stories

 1. 4 out of 5

  Ahmad Sharabiani

  The Necklace and Other Short Stories, Guy de Maupassant The French author Guy de Maupassant (1850-1893) was a master of the short story, creating detailed character studies and brief but moving dramas well suited to the genre. The nine stories in this collection provide a vivid portrait gallery of his typical subjects — from simple peasants and prostitutes to soldiers, government clerks, and provincial bourgeois. Brilliantly naturalistic, these short works also reveal Maupassant's ability to obser The Necklace and Other Short Stories, Guy de Maupassant The French author Guy de Maupassant (1850-1893) was a master of the short story, creating detailed character studies and brief but moving dramas well suited to the genre. The nine stories in this collection provide a vivid portrait gallery of his typical subjects — from simple peasants and prostitutes to soldiers, government clerks, and provincial bourgeois. Brilliantly naturalistic, these short works also reveal Maupassant's ability to observe the innumerable details of everyday life and reproduce them artfully and accurately, often with a caustic sense of humor. His literary talents are amply displayed in this volume, which includes these memorable tales: "Ball-of-Fat," regarded by many as technically one of the finest short stories ever written, "The Necklace," "A Piece of String," "Mme. Tellier's Establishment," "Mademoiselle Fifi," "Miss Harriet," "A Way to Wealth," "My Uncle Jules," and "The Horla." تاریخ نخستین خوانش: روز چهاردهم ماه آوریل سال 1997 میلادی عنوان: گردنبند و داستانهای دیگر؛ نویسنده: گی دو موپاسان؛ کتاب: «بهترین قصه ها و داستانهای کوتاه»، اثر «گی دو موپاسان»، که جناب آقای «اصغر فرمانفرمائی قاجار»، آنرا در سال 1346هجری خورشیدی، در کتابخانه «ابن سینا»، و در 362ص به نشر سپرده اند؛ این کتاب نیز، شامل داستان «گردنبند» هست، ولی برای این نسخه ترجمه ای نیافتم؛ نشر مرکز نیز کتابی با عنوان «اولین برف و داستان های دیگر»؛ در سال 1390هجری خورشیدی، با ترجمه ی جناب آقای «مهدی سحابی»، منتشر کرده اند، که در آن مجموعه هم، داستان «گردنبد» خودنمایی میکند متن داستان گردنبند او یکی از آن دخترهای زیبا و دلربایی بود که گه گاه از روی اشتباه سرنوشت، در خانوادة کارمندی به دنیا می‌آیند. نه جهیزی داشت، نه امید رسیدن به ارثیه‌ای و نه وسیله‌ای كه برای آن مردی ثروتمند با او آشنا شود، به تفاهم رسد، شیفتة او شود و با او ازدواج کند؛ از این رو تن به ازدواج کارمندی جزء وزارت آموزش و پرورش داد. لباس ساده می‌پوشید چون پول خرید لباس های گران قیمت را نداشت، اما مثل کسیکه موقعیت واقعی خود را نداشت، اما مثل کسی که موقعیت واقعی خود را از دست داده باشد دل گرفته بود، چون پیش خود فکر می‌کرد که زیبایی، ظرافت و دلربایی، در میان زن‌ها، حکم شأن و مقام را دارد و جای خانواده و اصل و نسب را می‌گیرد و ظرافت طبیعی، میل به چیزهای زیبا و ملایمت طبع تنها سلسله مراتبی است که زنهای معمولی را در ردیف زنهای اسم و رسمدار جا می‌دهد. پیوسته رنج می‌برد، چون احساس می‌کرد که برای این آفریده شده که از همة نعمتها و چیزهای تجملی بهره مند شود.از فقر خانة خود، از ظاهر زشتی پرده‌ها در رنج بود. و کلافه‌اش می‌کرد.وقتی چشمش به قیافة آن دهاتی سلتی حقیری می‌افتاد که کارهای سادة خانه‌اش را انجام می‌داد، دچار پشیمانی و نومیدی می‌شد و افکار پریشانی به ذهنش راه پیدا می‌کرد.در خیال، به پیش – اتاق های آرام با پرده های نقش دار شرقی فکر می‌کرد که از نور چلچراغ های برنزی بلند روشن می‌شوند و در آن دو نوکر تنومند با شلوار کوتاه روی مبل های بزرگ لم می‌دهند و، به انتظار صدور فرمان، در گرمای سنگین بخاری داغ چرت می‌زنند. به سالن‌های بزرگی که با پرده های ابریشمی قدیمی آراسته شده فکر می‌کرد، به مبل و اثاثی که جواهرات قیمتی آن‌ها را تزئین کرده و به اتاق‌های خلوت پر زرق و برق و معطری که خانم خانه در ساعت پنج خلوت بعدازظهر، در آنها، کنار دوستان صمیمی و مردهای مشهور و ایده آل لم می‌دهد و گپ می‌زند، مردهایی که همة زنها حسرت شان را می‌خورند و جلب نظرشان آرزوی آن‌هاست وقتی روبروی شوهرش، پشت میز گردی می‌نشست که رومیزیش چند روزی بود عوض نشده بود و شوهرش در سوپخوری را برمی‌داشت و با چهره ای بشاش می‌گفت: به، سوپ گوشت عالی! در دنیا چیزی به این خوبی سراغ ندارم، ناهارهای باشکوه را مجسم می‌کرد، نقره آلات براق را و پرده های نقش داری را که در آنها شخصیتهای قدیم و پرندگان عجیبی دیده می‌شوند که در دل جنگلی خیالی پرواز می‌کنند. غذاهای لذیذ را در بشقابهای اشرافی مجسم می‌کرد و نجواهای عاشقانه را که معشوق با لبخندی چون لبخند اسفنکس گوش می‌دهد و در همان حال گوشت ارغوانی رنگ ماهی قزل‌آلا یا پای بلدرچینی را گاز می‌زند. نه لباس زیبایی داشت نه جواهر آلاتی، و جز این‌ها به چیزی دلبستگی نداشت، در حالیکه احساس می‌کرد برای همین‌ها به دنیا آمده.دلش می‌خواست غرق درخوشی بود، مایة رشک زنها بود، دل از مردها می‌ربود و در رؤیاهای آن‌ها جاداشت. دوست داشت، زن ثروتمندی که از هم‌کلاسان سابق او بود اما دلش دچار رنج دیگر به دیدن او برود چون وقتی برمی‌گشت دچار رنج جانگزایی می‌شد. یکشب شوهرش با لبخندی پیروزمندانه به خانه آمد، پاکت بزرگی در دستش بود. گفت بگیر این مال توست. زن حریصانه در پاکت را گشود و کارت چاپ شده ای را از آن بیرون کشید که رویش نوشته شده بود. وزیر آموزش و پرورش و بانو افتخار دارند از آقا و خانم لويزل دعوت کنند که در شب دوشنبه، هجدهم ژانویه، در کاخ وزارتخانه حضور به هم رسانند. زن، به خلاف انتظار شوهرش که می‌خواست او را ذوق زده ببیند، دعوت‌نامه را با تحقیر روی میز پرتاب کرد و زیر لب گفت: به چه درد من میخورد؟ اما، عزیزم، خیال می‌کردم خوشحال می‌شوی.توکه هیچ وقت جایی نمی روی. این فرصت خوبی است.برای به دست آوردنش خون دل‌ها خوردم. همه دل‌شان می‌خواهد بروند. این دعوتنامه را دست هر کارمندی نمی‌دهند، انتخاب می‌کنند.مقامات رسمی همه آنها جمع می‌شوند. زن با نگاهی حاکی از خشم، بی‌صبرانه گفت: بفرمایید چه لباسی بپوشم؟ مرد فکر آن را نکرده بود مِن مِن کنان گفت خوب، آن لباسی که موقع رفتن به تئاتر تن می‌کنی. به نظر من که ظاهر خوبی دارد. آنوقت حیرتزده درنگ کرد. زنش گریه می‌کرد. دو قطرة درشت اشک از گوشه های چشم زن آهسته به سوی گوشه های دهان روان بود. مرد با لکنت گفت چی شده؟ چی شده؟ زن با تلاش زیادی اندوهش را فرو نشاند و هم‌چنان که گونه های مرطوبش را پاک می‌کرد به آرامی گفت هیچ چیز، فقط من لباسی ندارم، بنابراین نمی‌توانم به مجلس رقص بیایم. دعوتنامه‌ات را به یکی از همکارانی بده که سرولباس زنش از من بهتر است مرد ناامید شد اما گفت این حرفها را بگذار کنار. ببینم، ماتیلد، یک لباس مناسب که به درد جاهای دیگر هم بخورد، یک لباس خیلی ساده، چقدر تمام می‌شود؟ زن چند دقیقه فکر کرد، پیش خود حساب می‌کرد و در عین حال می‌ترسید نکند مبلغی بگوید که فریاد وحشت این کارمند صرفه جو بلند شود و یا مخالفت کند. زن سرانجام با دودلی گفت درست نمی‌دانم، اما فکر می‌کنم با چهارصد فرانک بتوانم سروته‌اش را هم بیاورم. مرد رنگش را اندکی باخت، چون تازه این مبلغ را کنار گذاشته بود تا به خودش برسد، تفنگی بخرد و تابستان آینده، گه‌گاه روزهای یکشنبه، در دشت نانتر، همراه دوستانی که آنجا چکاوک شکار می‌کنند، چند تیری بیندازد اما گفت خیلی خوب، چهارصد فرانک به‌ات می‌دهم. اما سعی کن پیراهن قشنگی بخری. روز رقص نزدیک می‌شد و خانم لويزل ظاهراً غمگین و بی‌قرار و نگران بود. اما پیراهنش آماده بود شوهرش یک شب به او گفت چی شده؟ اخمهایت را بازکن، این دو سه روز توی خودت هستی و زن پاسخ داد وقتی فکرش را می‌کنم که حتی یک دانه جواهر ندارم، یک تکه طلا ندارم و به خودم بزنم از خودم بیزار می‌شوم. توی آن مهمانی حتماً دق می‌کنم. اصلاً بهتر است نروم مرد گفت گل طبیعی بزن. در اینوقت سال مرسوم است. ده فرانک که بدهی می‌توانی دو سه رز عالی بخری زن راضی نمی‌شد نه هیچ چیز تحقیرآمیزتر از این نیست که آدم، میان عده ای زن ثروتمند، بیچیز باشد اما شوهرش بلند گفت عجب آدم بیفکری هستی! برو پیش خانم فورسیته و چند تکه جواهر از او بگیر. این قدرها و به او نزدیک هستی زن فریاد از شادی سرداد راست می‌گویی. به یاد او نبودم روز بعد پیش دوستش رفت و ناراحتی خود را برای او شرح داد خانم فورسیته به طرف کمد لباس آینه داری رفت، یک جعبة جواهر بزرگ بیرون کشید، آن را پیش دوستش آورد، در آن را گشود و به خانم لوازل گفت: هرکدام را می‌خواهی بردار، عزیزم رن ابتدا چشمش به چند دست بند افتاد، سپس به یک گردن بند مروارید، بعد به یک صلیب و نیزی که سنگ‌های گران بهایش را با مهارتی تحسین انگیز تراش داده بودند. آن ها را جلو آینه امتحان کرد، دو دل بود، دلش نمی‌آمد آنها را از خود جدا کند و پس بدهد. چند بار پرسید: جواهر دیگری نداری؟ چرا، دارم. نگاه کن. الماس نشانی را درون جعبة ساتن سیاهی دید و قلبش با اشتیاقی بی‌حد شروع به تپیدن کرد. وقتی آن را بر می‌داشت بست، روی پیراهنش که گردن را می‌پوشاند افکند و از دیدن خود غرق در شعف شد. آنوقت با تردید و دلی مالامال از اندوه پرسید: این را به امانت میدهی، فقط همین را؟ بله، بله، البته زن دستهایش را دور گردن دوستش حلقه کرد و او را مشتاقانه بوسید، سپس دوان دوان با جواهر دور شد روز مهمانی رسید.خانم لويزل در آنجا درخشید از همه زیباتر بود، دلربا، باوقار، لبخند بر لب و غرق در شادی مردها همه به او چشم می‌دوختند، نامش را می‌پرسیدند، سعی می‌کردند به او معرفی شوند.وابستگان کابینه همه می‌خواستند با او برقصند. حتی توجه شخص وزیر را به خود جلب کرد با غرور می‌رقصید، با شور و شوق، مست از لذت، بی‌خبر از دیگران، کامیاب از جذبة زیبایی، سرخوش از پیروزی، در ابری از خوشبختی که آن کرنشها، آن تحسین‌ها، آن آرزوهای بیدار گشته به ارمغان آورده بود و آن احساس پیروزی که قلب هر زنی را از شیرینی می‌آکند ماتیلد نزدیکی‌های ساعت چهار صبح از مهمانی بیرون آمد. شوهرش، همراه با سه مرد دیگر که زن های‌شان خوش می‌گذراندند، از ساعت دوازده، در پیش اتاق خلوتی خوابیده بودند. مرد شنلی را که با خود آورده بود روی دوش زن انداخت، شنل هر روزه را که کهنگی آن با زرق و برق لباس رقص توی چشم می‌زد. زن این موضوع را احساس کرد و خواست بگریزد تا از چشم زن‌های دیگر دور بماند. زن‌هایی که خود را در خزهای گرانبها پوشانده بودند مرد جلو او را گرفت کمی صبرکن. بیرون سرما می‌خوری.من می‌روم درشکه صدا کنم زن به او گوش نداد و به سرعت از پله ها پائین می‌رفت به خیابان که رسیدند از درشکه خبری نبود. به دنبال درشکه گشتند و درشکه ران‌ها را که از دور می‌گذشتند صدا زدند نومیدانه به سوی رود سِن راه افتادند، از سرما می‌لرزدیدند. سرانجام کنار بارانداز، یکی از کالسکه های قدیمی شبگرد را پیدا کردند که گویی شرم داشتند در روز روشن فلاکت خود را نشان دهند و تنها در تاریکی شب ها توی پاریس بیرون می‌آمدند با درشکه تا جلو درخانه رفتند و بار دیگر، با چهره گرفته راه پلکان خانه را در پیش گرفتند. برای زن همه چیز تمام شده بود. اما مرد اندیشید که در ساعت ده باید در وزارتخانه باشد زن، جلو آینه، شنل را که شانه هایش را می‌پوشاند برداشت تا بار دیگر زیبایی خیره کننده خود را ببیند. اما ناگهان فریادی بر زبان آورد.گردن بند دیگر به گردنش نبود!؛ مرد که لباسش را بیرون می آورد، پرسید دیگر چه خبر شده است؟ زن با حالتی دیوانه وار رو به او کرد «ردن بند ....؛ گردن بند خانم فورسیته گم شده مرد مبهوت از جا پرید «چی‌می‌گی ... چطور ...؟ غیر ممکن است!؛ و چین‌های پیراهن، چین‌های شنل، توی جیب‌ها، همه جا را گشتند ، اما اثری از گردن بند نبود. مرد پرسید وقتی از مهمانی بیرون آمدی به گردنت بود؟ آره، توی راهرو کاخ به گردنم بود ما اگر توی خیابان افتاده بود صدایش را می‌شنیدم. حتما توی کالسکه افتاده آره. ممکن است. شماره‌اش را برداشتی؟ نه، تو چطور، نگاه کردی؟ نه بهت زده به همدیگر نگاه کردند مرد گفت: «تمام راه را پیاده بر می‌گردم ببینم پیدایش می‌کنم یا نه و بیرون رفت. زن با لباس رقص روی صندلی به انتظار نشسته بود، بی‌آنکه بتواند به رخت‌خواب نزدیک شود، خسته، از شور حال افتاده بود و بی‌آنکه حوصله فکر کردن داشته باشد. شوهرش نزدیکی‌های ساعت هفت برگشت. چیزی پیدا نکرده بود مرد به اداره پلیس سرزد، به دفتر روزنامه‌ها رفت و مژدگانی تعیین کرد، از شرکت های درشکه رانی و هر جا که حدسی می‌زد سراغ گرفت زن صبح تا شب را با ترسی دیوانه کننده، زیر بار آن بلای وحشتناک، گذراند گفت: باید به دوستت بنویسی سگک گردن بند شکسته و داده‌ای تعمیر کنند. به این ترتیب فرصتی پیدا می‌کنیم دنبالش بگردیم زن نامه را نوشت با سپری شدن روزهای هفته همه‌ي امیدشان را از دست دادند مرد، که پنج سالی پیرتر شده بود، بلند گفت باید ببینيم چه چیزی به جای این جواهر می‌توانیم تهیه کنیم روز بعد جعبه گردن بند را برداشتند و به سراغ جواهر فروشی رفتند که نامش درون جعبه حک شده بود. جواهر فروش دفترهایش را ورق زد من این جواهر را نفروخته ام، خانم؛ فقط جعبه اش کار من است آن ها سپس به تک تک جواهر فروشی‌ها سر زدند و با حسرت و اندوه به دنبال گردن بندی شبیه همان گردن بند گشتند در پاله رویال در یک جواهر فروشی گردن بند الماسی پیدا کردند که به نظر آنها درست شبیه گردن بندی بود که به دنبالش بودند.قیمت گردن بند چهار هزار فرانک بود.اما سی و شش هزار فرانک هم مال آنها می‌شد زن و شوهر از جواهر فروش خواهش کردند که تا سه روز گردن بند را نفروشد. سپس قرار شد در صورتی که جواهر تا پیش از آخر فوریه پیدا شد جواهر فروش آن را در برابر سی و چهار هزار فرانک پس بگیرد لويزل هجده هزار فرانک پول داشت که از پدرش برای او مانده بود.قرار شد بقیه را قرض کند همین کار را هم کرد.هزار فرانک از یک نفر گرفت، پانصد فرانک از نفر دیگر؛ پنج لویی اینجا، سه لویی از جای دیگر، سفته داد، تعهد های کمرشکن بر عهده گرفت و با رباخوارها و انبوه وام دهنده ها سر و کار پیدا کرد. زندگی آینده اش را به خطر انداخت، پای هر قولنامه‌ای را امضا کرد بی‌آنکه بداند از عهده آن بر می‌آید یا نه؛ و با آن که فکر رنج های آینده روزگار سیاهی که در انتظارش بود و محرومیت های جسمی و شکنجه هاي روحی که بایدتحمل می‌کرد آزارش می‌داد؛ به مغازه جواهر فروشی رفت، سی و شش هزار فرانک روی پیشخوان گذاشت و گردن بند را خرید وقتی خانم لويزل گردن بند را بر گرداند، خانم فورسیته با لحنی سرد به او گفت: چرا به این دیری؟ خانم فورسیته در جعبه را باز نکرد و خانم لويزل نفسی به راحتی کشید. اگر بو می‌برد که جواهر عوض شده، چه فکری می‌کرد، چه حرفی میزد؟ نمی‌گفت که خانم لويزل دست به دزدی زده؟ خانم لويزل حالا حضور وحشت بار نداری را حس می‌کرد. او ناگهان به صرافت افتاد که باید به جنگ آن برخیزد؛ باید آن قرض دست و پاگیر را ادا کند. با خود گفت، این کار شدنی است پیشخدمت خود را بیرون کردند؛ محل سکونت خود را تغییر دادند و اتاق محقری اجاره کردند حالا طعم کارهای سخت خانه و بگذار و بردارهای نفرت انگیز آشپزخانه را می چشید . ظرف ها را می‌شست، ناخن‌های میخکی رنگش را به چربی ظروف و ماهي‌تابه ها آغشته می‌شد. رخت های چرک را می شست، پیراهن ها را، و زیر بشقابی ها و روی بند پهن می‌کرد. هر روز صبح آشغال ها را توی کوچه می‌برد، آب بالا می‌آورد و در هر پاگرد پلکان درنگ می‌کرد تا نفس تازه کند. لباس معمولی می‌پوشید زنبیل به دست به مغازه سبزی فروشی، بقالی، قصابی می‌رفت، چانه می‌زد ، بدحرفی می‌کرد و از سکه های بی ارزش خود به دفاع بر می‌خاست هر ماه چند سفته را می‌پرداختند، سفته های دیگر را تمدید می‌کردند و به ماه های دیگر می‌انداختند شوهر شب ها کار می‌کرد، به حساب های تاجری می‌رسید و اغلب تا دیروقت شب کتاب دست نویسی را پاکنویس می‌کرد و این زندگی ده سالی به دراز کشید با گذشت ده سال، آن ها همه قرض های خود را پرداخته بودند، همه را، با نرخ ربا، ربای مرکب خانم لويزل حالا پیر شده بود . حالت زن‌های خانه‌دار را پیدا کرده بود، قوی، زمخت و خشن شده بود. گیسوانش آشفته، دامن‌هایش از ریخت افتاده و دست هایش قرمز شده بود. روی کف اتاق، شرشر، آب می ریخت و هنگامی که آن را تمیز می‌کرد بلند بلند حرف می‌زد. اما گهگاه وقت هایی که شوهرش در اداره بود، نزدیک پنجره می‌نشست و به آن شب شادی آور سالها پیش می‌اندیشید، به آن مجلس رقصی که قدم گذاشته بود، و آن همه زیبا شده بود، آن همه طرف توجه قرار گرفته بود اگر آن گردن بند را گم نکرده بود چه اتفاق ها می‌افتاد؟ کی خبر دارد؟ زندگی چقدرعجیب و متغیر است! چطور یک اتفاق بی‌اهمیت می‌تواند آدم را به خوشبختی برساند یا بدبخت کند!؛ اما، یک روز تعطیل که برای گردش به خیابان شانزه لیزه رفته بود تا خستگی کار هفتگی را از تن بیرون کند، ناگهان چشمش به زنی افتاد که دست بچه ای را گرفته بود. خانم فورسیته بود، هنوز جوان بود، هنوز زیبا بود و هنوز دلربا خانم لويزل یکه خورد، با او صحبت کند یا نه؟ بله، البته، حالا که قرض خود را ادا کرده باید همه چیز را بگوید، چرا نگوید؟ جلو رفت سلام، ژان زن دیگر از این که چنین دوستانه طرف خطاب زنی مهربان وساده پوش قرار گرفته بود مبهوت شد و چون او را به جا نیاورده بود، من من کنان گفت اما، خانم، شما را به جای، حتما اشتباهی گرفته اید خیر، من ماتیلد لويزل‌ام دوستش بلند گفت ماتیلد بیچاره من! چقدر تغییر کرده‌ای آره، از آخرین باری که تو را دیده ام روزهای سختی را پشت سر گذاشته ام همه اش هم به خاطر تو بوده به خاطر من! چطور مگر؟ یادت میآید آن گردنبند الماسی که به من امانت دادی تا در شب مهمانی رقص وزیر گردنم کنم؟ آره. خوب؟ خوب، من گمش کردم. منظورت چیست؟ تو که پس آوردی؟ گردنبندی که من آوردم شبیه گردنبند تو بود. بنابراین ده سال طول کشید تا بدهی‌مان را پرداختیم. خودت خبرداری، برای ما که آس و پاسیم کار آسانی نبود. البته دیگر تمام شده و من از این نظر خیلی خوشحالم خانم فورستیه خشکش زده بود.منظورت این است که به جای گردنبند من گردنبند الماس خریده ای؟ بله. تو آن وقت متوجه نشدی! آخر، مو نمی‌زد؛ و با حالتی ...؛ تاریخ بهنگام رسانی 16/05/1399هجری خورشیدی؛ ا. شربیانی

 2. 5 out of 5

  Mansuriah Hassan

  This classic book never gets out of date. I read this short story when I was in high school and I really enjoyed it. Now looking back at it in my book shelf, it brings back the memory of mixed feelings I had when I read it last time. I opt to re-read this classic once again. Since this is a short story, I don’t want to go into detail. The Necklace is a poignant tale about Mathilde Loisel who is a beautiful young woman married to an unimportant clerk. She dreams of the finer things of life and is This classic book never gets out of date. I read this short story when I was in high school and I really enjoyed it. Now looking back at it in my book shelf, it brings back the memory of mixed feelings I had when I read it last time. I opt to re-read this classic once again. Since this is a short story, I don’t want to go into detail. The Necklace is a poignant tale about Mathilde Loisel who is a beautiful young woman married to an unimportant clerk. She dreams of the finer things of life and is not content with her secure, middle class lifestyle. She is embarrassed by her lack of wealth. One day, her husband and she were invited to a ball. She felt she had nothing proper to wear so she manages to get some money from her kind husband to buy a new dress. Then, she borrowed a beautiful diamond necklace from a rich friend. She then lost the necklace and had to work hard many years to pay for the loss. The price she pays for a single evening of elegance turns into years of labor and despair. As a reader, the only thing I feel sorry is for the poor husband who stood by her side through the thick and thin. He is a humble and caring man who wanted to make his lovely wife happy. Meanwhile, I resent Mathilde’s character who wants more than she could afford. The irony is that she even lost the comfortable life she had previously because she was not content with it. Well, that’s what happens when you are ungrateful and prideful. This story is an impressive piece because it gives message and moral for everyone. The moral of the story is to be happy with what you have in life. Life isn’t about social status or how rich you are. Be thankful and appreciate what you have. This is a story that has stood the test of time and is as relevant today as when Maupassant wrote it in the late nineteenth century. Guy de Maupassant is a fantastic author. In just a few short pages he manages to convey so much emotions regarding longing, envy, dissatisfaction, vanity, pride, boastfulness, suffering and pain. The story is brief, yet so full. The jaw dropping ending still gets to me till now (oh yes!). I have recommended this short story to my 10 years old daughter. And I also strongly recommend this book to everyone to read because it gives a good lesson. A must read for everyone!

 3. 5 out of 5

  Lizzy

  Guy de Maupassant is another example of a splendid short-stories writer. If my memory can still be relied on, I learned to love short-stories reading Maupassant! The Necklace and Other Short Stories is a great example. Read it and enjoy! Guy de Maupassant is another example of a splendid short-stories writer. If my memory can still be relied on, I learned to love short-stories reading Maupassant! The Necklace and Other Short Stories is a great example. Read it and enjoy!

 4. 5 out of 5

  Ahmed Ejaz

  SHE WAS ONE OF THOSE PRETTY AND CHARMING GIRLS BORN, as though fate had blundered over her, into a family of artisans CHARACTERS Mr Loisel A clerk in Ministry of Education. Mathilde Loisel She is beautiful but poor by background. So she marries a poor clerk. But she isn't happy with this because she thinks she deserves to have wealth, good expensive clothes and jewellery. Madame Forestier She is a school friend of Mathilde and she is rich. OVERVIEW Mr. Loisel gets an invitation SHE WAS ONE OF THOSE PRETTY AND CHARMING GIRLS BORN, as though fate had blundered over her, into a family of artisans CHARACTERS Mr Loisel A clerk in Ministry of Education. Mathilde Loisel She is beautiful but poor by background. So she marries a poor clerk. But she isn't happy with this because she thinks she deserves to have wealth, good expensive clothes and jewellery. Madame Forestier She is a school friend of Mathilde and she is rich. OVERVIEW Mr. Loisel gets an invitation of a big party from the ministry. He tells her wife, Mathilde, thinking that she will be happy. But he is WRONG. She doesn't care about it and says: "I haven't a dress and so I can't go to this party" At this Mr Loisel becomes sad and he buys a dress for his wife by sacrificing his wish of buying a GUN. But at this she doesn't satisfy. Then she demands that she doesn't have any JEWELLERY (necklace). But He, definitely, couldn't afford this and tells her to borrow it from her friend. She does as she is told and after then they both go to the party. On the way back to home, she loses the necklace. (I don't want to spoil the ending, SORRY. It is just so unexpected) MESSAGE After reading this short story I felt, we should be satisfied with the things we have. Don't envy others! THINGS I LIKED Everything! THINGS I DIDN'T LIKE Nothing! RECOMMENDATION This short story will be perfect for everyone. I suggest you to read The Diamond Necklace not The Necklace. But I read the necklace by mistake. Both are same with different wording. But The Diamond Necklace has more details. ^_^ Click below to read it: https://americanliterature.com/author... 13 November

 5. 4 out of 5

  Florencia

  This is the first time I read this writer and I'm a bit confused now. I really liked a couple of short stories but the rest just seemed okay for me. For example, "Boule de Suif", his most famous short story, is simply brilliant (nothing new about that). I loved it and hated it at the same time. I loved the writing, the irony, but I hated the story itself. It made me feel bad and... violent. And that is what makes it good: the ability of creating those mixed emotions in us. It is set in the Franc This is the first time I read this writer and I'm a bit confused now. I really liked a couple of short stories but the rest just seemed okay for me. For example, "Boule de Suif", his most famous short story, is simply brilliant (nothing new about that). I loved it and hated it at the same time. I loved the writing, the irony, but I hated the story itself. It made me feel bad and... violent. And that is what makes it good: the ability of creating those mixed emotions in us. It is set in the Franco-Prussian war (it starts a bit slow, in order to explain the whole context; however, drink coffee and keep reading because it's worth it) and a bunch of people decided to leave Rouen, because it was now occupied by the Prussians. Elisabeth (called "Boule de Suif", "Ball-of-fat" and other similar translations for such a charming nickname...), was a prostitute whose patriotism made all those wealthy men look small. For me, it is a contemporary story because I see a person of a lower class ready to sacrifice in a way that other people wouldn't. That woman helped those rich and virtuous bastards that traveled with her and they forgot about that in a couple of hours, making her feel like the most insignificant thing in the entire world. The more I remember the story, the more I hate those hypocrite jerks. Another short story I loved is "The Necklace". Oh, Mathilde, you asked for it! I feel bad for your husband, though. I also liked "Miss Harriet", "The Horla". And the rest of them... They are good, entertaining; yet nothing too extraordinary, honestly. However, this Guy deserves four stars (I really liked those stories I mentioned before). Jan 21, 14 * Also on my blog.

 6. 4 out of 5

  Gautam

  Superb collection.

 7. 4 out of 5

  Gary Inbinder

  An excellent selection of Maupassant's stories, of which "The Necklace" is the most familiar from numerous anthologies. Several of the stories including "The Necklace", are examples of Slice of Life Realism. Many are set in the author's native Normandy, some on the coastline by the Channel, others to the south by the Bay of Biscay. A few have an urban setting, usually in Paris, and one is set in the Alps. The story-lines run the gamut, from comedy (Theodole Sabot's Confession and The Wrong House An excellent selection of Maupassant's stories, of which "The Necklace" is the most familiar from numerous anthologies. Several of the stories including "The Necklace", are examples of Slice of Life Realism. Many are set in the author's native Normandy, some on the coastline by the Channel, others to the south by the Bay of Biscay. A few have an urban setting, usually in Paris, and one is set in the Alps. The story-lines run the gamut, from comedy (Theodole Sabot's Confession and The Wrong House) to horror (The Wolf and The Inn). Some are written as frame stories, for example a group of people gather together and tell tales on a particular theme; the narrator's story is the one we read, and it's a corker. One story, The Trip of Le Horla, about the author's experience in a balloon journey from Paris to the mouth of the Scheldt, is wonderfully descriptive with a suspenseful ending. Almost all the stories have an ironic twist, and many play on a theme of loss and regret: lost youth, lost beauty, lost love, and lost innocence. This is an old translation, probably no longer the best but still serviceable, and you can hardly beat the price: $0.99 for Kindle.

 8. 5 out of 5

  Jenn(ifer)

  I have a tender place in my heart for cripples, bastards, and broken things. No, that doesn't ring true for Maupassant. In fact, I don't feel much tenderness at all from his writing. But what he does have in spades is a firm grasp on the reality of his time. He seems to be a man who tells it like it is, and fuck your feelings. You should have seen it coming. Because we're all so damn predictable - would rather live years in torment than fess up. We'll give up all we have to be liked and respe I have a tender place in my heart for cripples, bastards, and broken things. No, that doesn't ring true for Maupassant. In fact, I don't feel much tenderness at all from his writing. But what he does have in spades is a firm grasp on the reality of his time. He seems to be a man who tells it like it is, and fuck your feelings. You should have seen it coming. Because we're all so damn predictable - would rather live years in torment than fess up. We'll give up all we have to be liked and respected, if only for a moment. It's human nature, after all.

 9. 5 out of 5

  Kolumbina

  Excellent short stories, well written and well translated. Many years ago, during my high school education Guy de Maupassant was compulsory reading. At this stage I found his writing depressing.

 10. 5 out of 5

  Andrew

  For good reason is this entitled 'The Necklace and Other Stories' because The Necklace is one of the few stories really worth reading. Most people read The Necklace at some point in their education. Maupassant created a delightful fable with important lessons that can be gleaned from it. Other stories that were interesting, though I don't think they have as much inherent value as The Necklace were Ball-of-Fat, Miss Harriet, and The Horla. Ball-of-Fat follows a group who are fleeing their war-torn For good reason is this entitled 'The Necklace and Other Stories' because The Necklace is one of the few stories really worth reading. Most people read The Necklace at some point in their education. Maupassant created a delightful fable with important lessons that can be gleaned from it. Other stories that were interesting, though I don't think they have as much inherent value as The Necklace were Ball-of-Fat, Miss Harriet, and The Horla. Ball-of-Fat follows a group who are fleeing their war-torn area, but are detained en route to their destination and are all faced with a moral dilemma. Miss Harriet is a sweet and sorrowful story of a bond between a young French artist and an elderly English maid. The Horla is either a supernatural thriller about a man attacked by an invisible enemy. These three stories I would have enjoyed a more lengthy book-version. The other stories - A Piece of String, Mme. Tellier's Establishment, Mademoiselle Fifi, A Way to Wealth, and My Uncle Jules - were decent enough, but had nothing in them that I really found compelling. Worth reading only to say I read the entire set.

 11. 5 out of 5

  Diane S ☔

  In the necklace a young woman unknowingly changes her life beyond measure, for a fleeting chance of pretending to be something and someone she is not.

 12. 5 out of 5

  Greg

  You've probably read "The Necklace" at some point: in grade school, perhaps in a college literature class, or in a collection containing short stories from various authors. It's very good, and its mirror image, "The Jewels" (which I hadn't read previously) is also very good. I appreciate that "Ball of Fat" (Boule de Suif) is translated here as "Butterball", a slightly nicer word for the prostitute who appears within the story. Two "horror" stories here entitled "The Hand" and "The Entity" feel l You've probably read "The Necklace" at some point: in grade school, perhaps in a college literature class, or in a collection containing short stories from various authors. It's very good, and its mirror image, "The Jewels" (which I hadn't read previously) is also very good. I appreciate that "Ball of Fat" (Boule de Suif) is translated here as "Butterball", a slightly nicer word for the prostitute who appears within the story. Two "horror" stories here entitled "The Hand" and "The Entity" feel like Poe and were written at about the same time Poe was writing. This collection seems to try to give us 12 varied stories/themes to represent this author, but for me they were uneven in quality: "On the Water", for example, has an inexplicable, out of nowhere, final line that feels tacked on by the author as if he didn't know how to end the story, so he just wrote a final line at random. (Of course, this feeling could have been the way the translator saw the story.) I enjoyed this collection, and will read more of Maupassant's extensive amount of short stories.

 13. 4 out of 5

  MissInfo

  i remember when my parents and relatives would give me big heavy leather-bound books as presents. Now we get emails with redemption codes on them for ones and zeros. I'm not trying to be profound, or whiny, I love both. But I'm just in awe of some of the books I read years ago. And how my standards have degraded, lol. Anyways....my aunt Kunmimi gave me a copy of this in junior high. Maybe it was for a birthday or to congratulate on a piano recital. Either way, I need to find that book. It was bea i remember when my parents and relatives would give me big heavy leather-bound books as presents. Now we get emails with redemption codes on them for ones and zeros. I'm not trying to be profound, or whiny, I love both. But I'm just in awe of some of the books I read years ago. And how my standards have degraded, lol. Anyways....my aunt Kunmimi gave me a copy of this in junior high. Maybe it was for a birthday or to congratulate on a piano recital. Either way, I need to find that book. It was beautiful, red leather, gold leaf page edges, and Maupassant's stories were fantastic. Little bits of French society scandal and karmic retribution. Rich people falling into destitution, poor people lucking up, irony and lots of fashion detail. I wish I could watch all of this on the boob tube via Masterpiece Classics marathon.

 14. 4 out of 5

  Heather

  I can't help it, but I loved this short story because the protagonist got what was coming to her. That's what happens when you are ungrateful, prideful, and went more than you can afford. Just desserts as the say... I never used to enjoy short stories, because well, they are short. Once you get into them they're over, but I'm finding great pleasure in reading them. I think it takes great skill to write short stories, because you have to work harder to catch the attention of the reader, because yo I can't help it, but I loved this short story because the protagonist got what was coming to her. That's what happens when you are ungrateful, prideful, and went more than you can afford. Just desserts as the say... I never used to enjoy short stories, because well, they are short. Once you get into them they're over, but I'm finding great pleasure in reading them. I think it takes great skill to write short stories, because you have to work harder to catch the attention of the reader, because you don't have countless pages to intrigue.

 15. 4 out of 5

  Jackson Cyril

  Some of the stories here are breathtakingly beautiful, and others unbearably sad. All told in Maupassant's spare, barebones prose. Some of the stories here are breathtakingly beautiful, and others unbearably sad. All told in Maupassant's spare, barebones prose.

 16. 4 out of 5

  Christina DiMinni

  I would use the short story "The Necklace" from this collection. This short story would introduce to students how one's economic status/wealth can define their identity. The main character of the story is very materialistic and misguided by riches, and she faces the consequences of trying to be something she is not. Before reading this short story, I would provide students with an Anticipation Guide focusing on how material items can control one's identity, and can cause one to try to be somethi I would use the short story "The Necklace" from this collection. This short story would introduce to students how one's economic status/wealth can define their identity. The main character of the story is very materialistic and misguided by riches, and she faces the consequences of trying to be something she is not. Before reading this short story, I would provide students with an Anticipation Guide focusing on how material items can control one's identity, and can cause one to try to be something he/she is not. After reading the story, they will again complete the Anticipation Guide to see if their views of how wealth can affect/alter identity changed after seeing the theme of deception of appearances in the short story.

 17. 5 out of 5

  Autumn Darling

  This has to be one of my favorite short stories of all time. I remember reading it while my English Teacher droned on and on about "Like Water For Chocolate" (that book sucked by the way). I was so bored in her class that I opened my English book and randomly read stories I found in it. "The Necklace" grasped my attention and my heart. It's been 11 years since I read that story but I still quote it often. I now own the book. This is a story every woman should read. This has to be one of my favorite short stories of all time. I remember reading it while my English Teacher droned on and on about "Like Water For Chocolate" (that book sucked by the way). I was so bored in her class that I opened my English book and randomly read stories I found in it. "The Necklace" grasped my attention and my heart. It's been 11 years since I read that story but I still quote it often. I now own the book. This is a story every woman should read.

 18. 4 out of 5

  David

  I haven't read Maupassant, but these stories interested me. They don't have quite as much of the lead up as some of Balzac's work, less rigid, but perhaps that is because Maupassant was later. Still, Maupassant seems to imbue the stories with more compassion. There is less of a sensation of the characters as spectacle. Maybe that's just me, but that's the way it seemed. He does seem a bit obsessed with prostitutes. I haven't read Maupassant, but these stories interested me. They don't have quite as much of the lead up as some of Balzac's work, less rigid, but perhaps that is because Maupassant was later. Still, Maupassant seems to imbue the stories with more compassion. There is less of a sensation of the characters as spectacle. Maybe that's just me, but that's the way it seemed. He does seem a bit obsessed with prostitutes.

 19. 4 out of 5

  Ali

  https://www.goodreads.com/author_blog... https://www.goodreads.com/author_blog...

 20. 4 out of 5

  Jenny Clark

  These short stories run the gammet from quick little sketches, to humor to terrifying. Ball of Fat shows how a common prostate can have more breeding than high ladies. The Necklace and A Piece of String are both ironic short tales, driven by the characters. Mme. Tellier's Establisment is a portrait of a time Mademoiselle Fifi is a hot blooded tale of French patriots Miss. Harriet is a dark little tale A Way to wealth and My Uncle Jules are both just ok, not much to them. The Horla is absolutely terrif These short stories run the gammet from quick little sketches, to humor to terrifying. Ball of Fat shows how a common prostate can have more breeding than high ladies. The Necklace and A Piece of String are both ironic short tales, driven by the characters. Mme. Tellier's Establisment is a portrait of a time Mademoiselle Fifi is a hot blooded tale of French patriots Miss. Harriet is a dark little tale A Way to wealth and My Uncle Jules are both just ok, not much to them. The Horla is absolutely terrifying Maupassant is another author for me to check out.

 21. 4 out of 5

  Mitchell

  Reading for a class in 19th Century French prose, along with Pere Goriot, Paris Spleen and Madame Bovary. I think that I had only ever read The Necklace before and I found these stories very readable and the supernatural stories quite unsettling. The editor implies that these stories might reflect de Maupassant's descent into syphilitic madness. I can see that Reading for a class in 19th Century French prose, along with Pere Goriot, Paris Spleen and Madame Bovary. I think that I had only ever read The Necklace before and I found these stories very readable and the supernatural stories quite unsettling. The editor implies that these stories might reflect de Maupassant's descent into syphilitic madness. I can see that

 22. 4 out of 5

  Habiba Mahmuda

  I read this story from my text book. & This is my favourite one. I loved the ending, that twist! I feel so sad for madame loisel.

 23. 5 out of 5

  Pauline B (Dancing Lawn)

  3,5 stars

 24. 4 out of 5

  Bree

  All of these stories are just devastating! I can’t say that I enjoyed the stories, but that is definitive proof of how well they are written. I don’t think you are supposed to enjoy them. I will never be able to forget “Boule de Soif” and the anger...pure anger I felt directed at fictional characters. I felt similar strong emotions at “Mme. Fifi”—although for that one I was like...you go girl!!! I hope they never catch you! “A Ball of Sting” was oddly modern if thought of in terms of viral socia All of these stories are just devastating! I can’t say that I enjoyed the stories, but that is definitive proof of how well they are written. I don’t think you are supposed to enjoy them. I will never be able to forget “Boule de Soif” and the anger...pure anger I felt directed at fictional characters. I felt similar strong emotions at “Mme. Fifi”—although for that one I was like...you go girl!!! I hope they never catch you! “A Ball of Sting” was oddly modern if thought of in terms of viral social media and how that can affect reputations. The title story “The Necklace” is the reason I read this in the first place. A children’s book of the story illustrated by Gary Kelley (AMAZING!!) was my first introduction to Maupassant.

 25. 4 out of 5

  KEI(hawke can have my blood)

  had to read this for school. Mathilde got the ending she deserves \ Ungrateful bih.

 26. 5 out of 5

  Helga Cohen

  I read this book in honor of GR Pamela who I considered a dear friend who passed away on October 2020. She was an avid reader and great person to discuss books. We decided to read some of the books she liked. “The Necklace” was one of her favorites. The stories by de Maupassant are excellent. The selections in this book shows the wide talent of the author and are quite memorable. The Necklace is outstanding. In this story an evening spent in glorious fun and splendor is repaid with 10 years of h I read this book in honor of GR Pamela who I considered a dear friend who passed away on October 2020. She was an avid reader and great person to discuss books. We decided to read some of the books she liked. “The Necklace” was one of her favorites. The stories by de Maupassant are excellent. The selections in this book shows the wide talent of the author and are quite memorable. The Necklace is outstanding. In this story an evening spent in glorious fun and splendor is repaid with 10 years of harsh toil all for vanity, desirability and beauty. It is a terrific story with a moral to teach. All nine stories are good and gave great descriptions in the early 20th century.

 27. 5 out of 5

  Suzanne Mot

  I am seriously starting to doubt that Guy de M was a man ! For sure, he is able to understand a woman's character ( and I haven't even read his " A woman's life"). Now I'm thinking, what a sensitive man he must have been ( although, secretly I still think a woman wrote his work) . " The love of long ago" got to me in quite a revealing way. Oh, the enthusiasm. I am seriously starting to doubt that Guy de M was a man ! For sure, he is able to understand a woman's character ( and I haven't even read his " A woman's life"). Now I'm thinking, what a sensitive man he must have been ( although, secretly I still think a woman wrote his work) . " The love of long ago" got to me in quite a revealing way. Oh, the enthusiasm.

 28. 4 out of 5

  Chip Howard

  I came to Maupassant in my college years, where stories like “Le Horla” were used to demonstrate a concise and unique (in this case, a diary-esque) way of telling a story. I was pretty enthralled by this tale and found myself reading more of his supernatural short stories (which—I’m now sure—were the seeds that grew into my fondness of late 19th and early 20th century ghost stories). However, in reading this collection, newly translated by Sandra Smith, I was surprised to find I wasn’t as much st I came to Maupassant in my college years, where stories like “Le Horla” were used to demonstrate a concise and unique (in this case, a diary-esque) way of telling a story. I was pretty enthralled by this tale and found myself reading more of his supernatural short stories (which—I’m now sure—were the seeds that grew into my fondness of late 19th and early 20th century ghost stories). However, in reading this collection, newly translated by Sandra Smith, I was surprised to find I wasn’t as much struck by the supernatural stories (the final third of this book) as I was by the first two sections (“Tales of French Life” and “Tales of War”). I was particularly moved by the war stories; Maupassant manages to be beautiful, bawdy, vengeful, and often violent all the space of only a few pages. Importantly, the translator provides some brief notes at the beginning of these sections, which help those of us who don’t happen to be living in 19th century France at the moment to understand the context of these tales. Maupassant’s stories remind me of the small, shiny pieces of candy my grandmother used to keep in a jar in her pantry. They were not to everyone’s taste, but I craved them. Sometimes one was enough, and other times I couldn’t help but gulp down two or three in a single sitting. My understanding is that Maupassant helped to reshape the modern short story as it exists today—and, well, if his tales tend to read a little old-fashioned in this modern, edgy world, you could do a lot worse than to set down your smartphone, turn off your DVR, and step into a different time and place with his delightful stories.

 29. 4 out of 5

  Yvette

  Who hasn't lost something valuable at one time or another? If I think hard enough, I'm sure I can come up with a list of all the things I either misplaced or lost forever. You probably can too. And when that object is borrowed from a friend or coworker, the agony of having to tell that person and then replace it can be a painful experience. I imagine, anyway. Especially if you can't afford to replace it to begin with. Guy de Maupassant's The Necklace is a cautionary tale of a pretty young wife wh Who hasn't lost something valuable at one time or another? If I think hard enough, I'm sure I can come up with a list of all the things I either misplaced or lost forever. You probably can too. And when that object is borrowed from a friend or coworker, the agony of having to tell that person and then replace it can be a painful experience. I imagine, anyway. Especially if you can't afford to replace it to begin with. Guy de Maupassant's The Necklace is a cautionary tale of a pretty young wife whose husband receives a coveted invitation to attend a party attended by the wealthy. Unhappy with her lack of beautiful clothes or jewels, the woman complains that she won't go and be a laughingstock for being behind the trends of fashion. The woman's husband, who works as a clerk, forfeit's money he has been saving to instead buy his wife a pretty new dress. Still unhappy with her appearance she complains that she lacks jewels. He encourages her to borrow some from a friend. Pleased with his suggestion, she chooses a dazzling diamond necklace and is the belle of the ball. Dancing until four in the morning, she never notices until after leaving the party that the necklace is gone. Somehow the clasp broke and it fell off. One single night of feeling like she was on top of the world to then lose the next ten years of her life working to pay off the expensive replacement. As I finished reading this story, I said out loud, "I KNEW IT!" You'll get what I mean if you read the rest of the short story.

 30. 5 out of 5

  Lauren

  I keep a first edition of this book (a collection of GDM's shorts, not sure if its the same) next to my bed. My interestingness aside, I love this man. Back when I was a pretentious teenager, I carried around my fair share of old dusty books. I loved the smell of them...kind of sour...the smell of underrated importance. I would try my damnedest to read them, but I just kept them around for the smell. Then I started cutting holes in the middle and stashing my booze in them when the magic faded. T I keep a first edition of this book (a collection of GDM's shorts, not sure if its the same) next to my bed. My interestingness aside, I love this man. Back when I was a pretentious teenager, I carried around my fair share of old dusty books. I loved the smell of them...kind of sour...the smell of underrated importance. I would try my damnedest to read them, but I just kept them around for the smell. Then I started cutting holes in the middle and stashing my booze in them when the magic faded. The sad fact is that old books (sans the classics) read like a Portugese Gone with the Wind marathon. I just. don't. care. Maupassant, on the other hand, is SASSY. He is a sassy, sassy French man and his stories are bent. These are things I find myself saying out loud when I read his stuff: "Ohhhhhh snap." (this is the usual go-to) "Dead woman on a mattress...ok. So you're just going to leave her there?" "WHAT????? WHY?????" "PUT THE CHEESE KNIFE DOWN!" The point is, when I read him, I think in CAPS and that is pretty impressive for a book that smells like the Winchester Mystery House.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.